Are Stephen Hawking’s arguments against God sophisticated?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.