Discipleship and Mission in a Media-Dominated World

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.