How can we evaluate our theological engagement with the media?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.