How does the media shape our lives?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.