What are some of the trends taking place in the church today?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.