What are the best ways to actively engage the media?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.