What are the major points of the Kalām cosmological argument?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.