What does Stephen Hawking believe about philosophy?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.