What is the «First Cause» argument for the existence of God?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.

No Responses