What sort of stories do today’s media project to adolescents?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.