What was Paul’s strategy for ministry?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.