Why is it important for Christians to have media literacy?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.