KL103: 3 — Om Guds eksistens

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 3 og 4. Se også materiale til kapittel 3 og 4 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale.   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer …