NLA Open College

NLA Open College er et pilotprosjekt for utvikling av åpne nettressurser ved NLA Høgskolen. I første omgang er det bachelorstudiet i kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen som står i fokus. NLA Open College tilbyr KL103 som er rendyrket nettstudium.

NLA Open College utvikles av Damaris Norge som er NLA Høgskolens randsonevirksomhet. Damaris sørger for at det stadig publiseres nye debatter, foredrag, intervjuer og artikler.

 

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn.

Høgskolen er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

Fra 1.1.2013 fusjonerte den gamle NLA Høgskolen (Bergen) med Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo). Navnet på den fusjonerte høgskolen er NLA Høgskolen.

 

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

NLA Høgskolen BergenNLA Høgskolen Staffeldtsgate og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.