KL103: 1 — Argumentasjon og apologetikk

Før vi går løs på William Lane Craigs apologetikk, er det verdt å ta en liten tur innom helt grunnleggende logikk. Det finnes mange måter å bygge opp logiske resonnementer på. Først må vi skille mellom induksjon og deduksjon.   Induksjon: I induktiv tenkning tar man utgangspunkt i bestemte enkeltfenomener, som oftest observasjoner. 

Jeg har sett …

KL103: 1 — Innføringsleksjon

Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer på det viset at det må forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt med utgangspunkt i det kristne livssynets apologetikk, er derfor av stor …

KL103: 2 — Hvordan vite at kristen tro er sann?

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 1. Se også tilgjengelig audio eller video materiale fra www.reasonablefaith.org Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å våre mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan …

KL103: Dybdeartikkel — Kvinners troverdighet og den tomme graven

Innledning Craig argumenterer for at de kvinnelige vitnene til den tomme grav taler mot at gravfortellingene er konstruert. I denne dybdeartikkelen tar vi for oss Craigs argument, og hvordan det bli kritisert av historiker Richard Carrier. Vi skal se at Craigs kvinne-argument kan gjøres mye sterkere hvis man tar høyde for et viktig skille, et …

KL103: 5 — Jesu identitet og oppstandelse

Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 7 og 8   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt …

KL103: 4 — Livets absurditet uten Gud

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 2. Se også materiale til kapittel 2 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale. Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. …

KL103: 3 — Om Guds eksistens

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 3 og 4. Se også materiale til kapittel 3 og 4 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale.   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer …