Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

KL103 — 10 studiepoeng, våren 2016.

Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk: Guds eksistens, Jesu oppstandelse og evangelienes troverdighet. Emnet baserer seg hovedsakelig på boken Reasonable Faith av William Lane Craig’s og ledsagende elektronisk web materiale på nettsiden www.reasonablefaith.org, og Skeptikerens guide til Jesus, del 1 av Stefan Gustavsson. I tillegg skal studenten selv velge materiale med utfordring for kristen apologetikk (se pensumlisten under emnebeskrivelsen her).

Alternativt, nytt pensum er:

  • ¤ Craig, William Lane: Reasonable Faith. Christian Truth and Apologetics (Wheaton: Crossway Books, 2008; 3. utgave), kap 1 s 29-64 (35 s).
  • ¤ Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 1: Evangelienes troverdighet (Oslo: Luther / Damaris Norge, 2014) s.26-49 (23 s.)
  • Gustavsson, Stefan: Skeptikerens guide til Jesus. Del 2: Jesu identitet og oppstandelse (Oslo: Luther / Damaris Norge, 2015) (200 s.)
  • Søvik, Atle, og Bjørn Are Davidsen: Eksisterer Gud? En drøfting av argumenter for og mot (Oslo: Cappelen Damm, 2013) 272 s.
  • Elektronisk materiale med debatter på www.reasonablefaith.org (eller tilsvarende) tilsvarende 150 s.

 

 

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet viderefører en introduksjon av kristen apologetikk som er gitt i et annet emne (KL101-4) og forutsetter kjennskap til følgende bøker

  • Gustavsson, Stefan: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther, 2006; 2. utg.).
  • Lewis, C.S.: Mere Christianity (New York: Harper Collins, 1952), s. 3-68 (65 s.), norsk utgave Se det i øynene (Oslo: Luther, 2010).
  • Pollard, Nick: Snakk om tro – med hode og hjerte (Oslo: Lunde 2006).
  • Schaeffer, Francis A: Escape From Reason (Illinois: Inter Varisty Press, 2006).

 

Innhold

KL103 Web består av følgende deler

 

[button-green url=»https://nlaopencollege.no/category/kl103/» target=»_self» position=»center»]Gå til nettleksjoner og forelesninger[/button-green]