A second version of the «Fine Tuning» argument

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.