Cambridge Union Society Debate: Is God a delusion?

Temaet for debatten var «This House Believes that God is not a Delusion». Debatten fant sted på Cambridge Union Society den 20. Oktober 2011, Som en del av William Lane Craig’s Reasonable Faith Tour 2011.

 

Peter S. Williams har gjort en analyse av argumentene og motargumentene som fremmes i debatten, og graver også dypere i none av tameness som reises.