Hva stod egentlig i originaltekstene?

Vi har jo ikke originaltekstene til NT. Hvordan kan vi da vite hva som opprinnelig stod i dem? Har ikke folk lagt til og forandret teksten underveis?