Arbeidsoppgave våren 2016

Mål:
Arbeidsoppgaven skal hjelpe studenten inn i pensumstoffet, til å anvende det og til å reflektere selvstendig omkring det.

Omfang:
Tre oppgaver av 500 ord, totalt 1500 ord (+/- 15%).

Innlevering:
Arbeidsoppgaven skal leveres på itslearning innen fastsatte tidsfrister i pdf format og etter gjeldende manual (tilgjengelig på it’s learning).

 

Oppgavetekst:

Arbeidsoppgaven har tre deler:

 

I: Debatt om Guds eksistens: 

Lytt til en av William Lane Craigs debatter om Guds eksistens. Beskriv kort de viktigste innvendingene mot Guds eksistens som fremsettes i denne debatten. Gi deretter din vurdering av et par av disse innvendingene. 

Debattene finner du her, under «De Deo»: http://www.reasonablefaith.org/site/PageServer?pagename=rftools_audio_video

(ca. 500 ord)

Innleveringsfrist: Torsdag 14. mai kl 14:00

 

II. Debatt om Jesu oppstandelse: 

Lytt til en av William Lane Craigs debatter om Jesu oppstandelse. Gi en kort vurdering av de viktigste argumentene i debatten.

Debattene finner du her, under «De Christo»: http://www.reasonablefaith.org/site/PageServer?pagename=rftools_audio_video

(ca. 500 ord)

Innleveringsfrist: Torsdag 21. mai kl 14:00

 

III. Selvvalgt materiale: 

1. Pek på de sentrale innvendinger mot kristen tro som du finner i ditt selvvalgte materiale. Materialet må godkjennes av faglærer.

2. Velg en (eller flere av) innvendingen(e), og gi en kort vurdering av argumentet, og antyd hvordan du vil respondere, fortrinnsvis med henvisning til materiale på www.reasonablefaith.org.

(totalt ca. 500 ord)

Innleveringsfrist: Torsdag 28. mai kl 14:00