Du kan arbeide med KL103 slik du selv synes er best, enten ved å se videoer, lese pensum eller leksjoner. Det er bøkene til Craig og Gustavsson som er kjernen i emnet, mens og leksjoner og forelesninger skal hjelpe deg inn i stoffet og til å reflektere over det. I arbeidsoppgaven ser du hvordan argumentene brukes i praksis.

For å lette arbeidet ditt foreslår vi følgende plan som kombinerer pensum, leksjoner, forelesninger og arbeidsoppgaver. Vi starter med uke 16, det tidspunktet vi fikk publisert stoffet på NLA Open College.

Uke 16

Craig kap. 1 og 2

Uke 17

  • Evangelienes troverdighet
Gustavsson kap. 1-21

Uke 18

Craig kap. 5 og 6

Uke 19

Innlevering KL103 Arbeidsoppgave del I (Guds eksistens)
innen 14.05 kl.14:00.

Craig kap. 3 og 4

Uke 20

Innlevering KL103 Arbeidsoppgave del II (Jesu oppstandelse)

Innen torsdag 21.05 kl.14:00

Craig kap. 7 og 8
Gustavsson, kap. 22-24

Uke 21

Innlevering KL103 Arbeidsoppgave del III (selvvalgt)
Innen torsdag 28.05 kl. 14.00.

Selvvalgt materiale
(se emnebeskrivelsen)

Uke 22

Overblikk, fordypning


Uke 23

Hjemmeeksamen
Mandag 6. juni kl.14.00 til torsdag 9.juni kl. 14.00.