Hva er da et menneske? – Debatt om menneskesyn og menneskeverd

Lars Gule er filosof, forfatter og debattant. Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Stefan Gustavsson er teolog, forfatter og debattant. Gustavsson er høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen, direktør for CredoAkademin i Stockholm og gen.sek. i Svenska Evangeliska Alliansen.

Hva gir mennesket verdi – i følge sekulærhumanismen og i følge kristen tro? Hva er så konsekvensene – og hvordan møter vi dem?

Debatten ble arrangert i samarbeid med Mediehøgskolen Gimlekollen, v/faggruppen i Kommunikasjon og livssyn.