KL103: 6 — Evangeliene og historieforskning

Gjennom denne forelesningen får vi et innblikk i historieforskning på evangeliene. Når ble evangeliene skrevet? Av hvem er de skrevet? Og er de troverdige skrifter?   Del to: Om forfatterskapet   Del tre: Forfatter av markusevangeliet

KL103: 5 — Mirakler

I denne forelesningen tar vi for oss spørsmålet om mirakler kan skje, og hvorvidt vi kan vite at et mirakel har inntruffet. Temaet er hentet fra kapittel 6 i Craigs Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver Hvilken rolle spiller spørsmålet om miraklers mulighet i den helhetlige argumentasjonen i Craigs Reasonable Faith. I definisjonen av mirakel brukes Gustavsson …

Hva er da et menneske? – Debatt om menneskesyn og menneskeverd

Lars Gule er filosof, forfatter og debattant. Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Stefan Gustavsson er teolog, forfatter og debattant. Gustavsson er høgskolelektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen, direktør for CredoAkademin i Stockholm og gen.sek. i Svenska Evangeliska Alliansen. Hva gir mennesket verdi – i følge sekulærhumanismen og i følge …

Ville verden være et bedre sted uten religion?

Ville verden være et bedre sted uten religion? Det var spørsmålet når program for kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen inviterte til debatt mellom Gunn Hild Lem og Stefan Gustavsson i Kristiansand den 24. april 2014. Debatten ble arrangert i samarbeid med Agder fylkeslag av Human-Etisk Forbund, dette året representert ved Gunn Hild Lem, …