KL103: 2 — Tro og tanke

I denne forelesningen tar vi for oss forholdet mellom tro og tanke, og undersøker fire ulike modeller.   Refleksjonspørsmål 1: Hva er styrkene og svakhetene ved de fire ulike synene på forholdet mellom tro og fornuft? 2: Hvor vil du plassere William Lane Craigs syn på forholdet mellom tro og fornuft, slik det kommer til uttrykk …

KL103: 2 — Hvordan vite at kristen tro er sann?

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 1. Se også tilgjengelig audio eller video materiale fra www.reasonablefaith.org Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å våre mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan …

Gud og vitenskapen

Debatt på bakgrunn av TV-serien «The God Question» som ble sendt på NRK i 2014. Debatten fant sted på Litteraturhuset i Oslo. Panel: Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund; Atle Ottesen Søvik, religionsfilosof ved Menighetsfakultetet; Hans-Petter Halvorsen, blogger og ateist; Jan Gossner, teolog og tidligere rektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate.

Cambridge Union Society Debate: Is God a delusion?

Temaet for debatten var «This House Believes that God is not a Delusion». Debatten fant sted på Cambridge Union Society den 20. Oktober 2011, Som en del av William Lane Craig’s Reasonable Faith Tour 2011.   Peter S. Williams har gjort en analyse av argumentene og motargumentene som fremmes i debatten, og graver også dypere i none av tameness …