KL103: 3 — Kalam-argumentet

I denne forelesningen tar vi for oss kalam-argumentet, som er ett av de kosmologiske argumentene hentet fra kapittel 3 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver Hva er dette argumentets styrker? Hva er argumentets begrensninger? Hva beviser egentlig Kalam-argumentet? I Reasonable faith (og i nettleksjonen) nevnes flere typer kosmologiske argumenter. Hvilke andre styrker og svakheter finnes i Leibnitz og Aquinas sine kosmologiske …

KL103: 3 — Gudsargument fra moralsk realisme

I denne forelesningen tar vi for oss det moralske Gudsargument, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver 1: Hvilke styrker har det moralske gudsargumentet, og hvilke svakheter? 2: Euthyfrons dillemma er hentet fra Platons bok Euthyfron, og går som følger: Er det gode godt bare fordi gudene vil det, Eller vil gudene det gode fordi …

Gud og vitenskapen

Debatt på bakgrunn av TV-serien «The God Question» som ble sendt på NRK i 2014. Debatten fant sted på Litteraturhuset i Oslo. Panel: Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund; Atle Ottesen Søvik, religionsfilosof ved Menighetsfakultetet; Hans-Petter Halvorsen, blogger og ateist; Jan Gossner, teolog og tidligere rektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate.

Cambridge Union Society Debate: Is God a delusion?

Temaet for debatten var «This House Believes that God is not a Delusion». Debatten fant sted på Cambridge Union Society den 20. Oktober 2011, Som en del av William Lane Craig’s Reasonable Faith Tour 2011.   Peter S. Williams har gjort en analyse av argumentene og motargumentene som fremmes i debatten, og graver også dypere i none av tameness …

KL103:3 — Fininnstilling

I denne forelesningen tar vi for oss fininstillingsargumentet, et teleologisk argument for Guds eksistens, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver 1: Ranger de utvalgte motargumentene fra det sterkeste argumentet til det svakeste argumentet. Observatør-avhengig Ad hoc Vitenskapen vil gå fremover Andre former for liv? «So much wasted land» En inkompetent fininnstiller Multivers 2: …

KL103: 3 — Om Guds eksistens

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 3 og 4. Se også materiale til kapittel 3 og 4 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale.   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer …