KL103:3 — Fininnstilling

I denne forelesningen tar vi for oss fininstillingsargumentet, et teleologisk argument for Guds eksistens, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.   Refleksjonsoppgaver 1: Ranger de utvalgte motargumentene fra det sterkeste argumentet til det svakeste argumentet. Observatør-avhengig Ad hoc Vitenskapen vil gå fremover Andre former for liv? «So much wasted land» En inkompetent fininnstiller Multivers 2: …

KL103: 3 — Om Guds eksistens

  Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 3 og 4. Se også materiale til kapittel 3 og 4 på Reasonable Faith Tools, samt audio eller video materiale.   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer …