KL103: 6 — Jesu identitet

Denne forelesningen tar for seg temaet Jesu identitet, hentet fra kapittel 7 i Craigs Reasonable Faith. Refleksjonsoppgaver Vurder trilemmaet «Lier, lunatic, lord». Hvilket alternativ passer best sammen med Jesu liv? Finnes det noen alternativer som trilemmaet ikke dekker? Hvilken rolle spiller argumentasjon omevangelienes troverdignet i debatten om Jesu identitet? Hvilken rolle spiller argumentet for Jesu identitet …

KL103: 6 — Jesu oppstandelse

I denne forelesningen tar vi for oss Craigs argument for Jesu oppstandelse. Til å begynne med tar vi for oss historieforskning: Hvordan skal vi gå frem for å få kunnskap om historien? Vi trenger en historisk metode. Deretter tar vi for oss de fem historiske faktaene som Craig bruker i sitt argument for oppstandelsen. Er det hold i …

KL103: 5 — Jesu identitet og oppstandelse

Denne leksjonen tar for seg materialet i Craig, Reasonable Faith, kap. 7 og 8   Innledning Ethvert livssyn har apologetiske utfordringer i dette å måtte forholde seg til spørsmål, innvendinger og alternativer. Noen problemstillinger synes imidlertid å være mer sentrale enn andre i møtet mellom ulike livssynsperspektiv. En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt …