What is Stephen Hawking’s philosophy of science?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.