How does discipleship shape how we should respond to media messages?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.