How does scientism contradict itself?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.