Is Christianity Unscientific?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.