KL103: 2 — Tro og tanke

I denne forelesningen tar vi for oss forholdet mellom tro og tanke, og undersøker fire ulike modeller.

 

Refleksjonspørsmål

1: Hva er styrkene og svakhetene ved de fire ulike synene på forholdet mellom tro og fornuft?

2: Hvor vil du plassere William Lane Craigs syn på forholdet mellom tro og fornuft, slik det kommer til uttrykk i kapittel 1 i Reasonable Faith?

 

Andre ressurser

Se nettleksjonen «Hvordan vite at kristendommen er sann»

No Responses