How is media a dominant force in the world today?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.