Ville verden være et bedre sted uten religion?

Ville verden være et bedre sted uten religion? Det var spørsmålet når program for kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen inviterte til debatt mellom Gunn Hild Lem og Stefan Gustavsson i Kristiansand den 24. april 2014. Debatten ble arrangert i samarbeid med Agder fylkeslag av Human-Etisk Forbund, dette året representert ved Gunn Hild Lem, …

Har kildene til NT blitt bevart?

Kan vi stole på at evangeliene samstemmer med historiske fakta? Hvor troverdige er egentlig hendelsene vi leser om i evangeliene når vi sammenligner dem med andre kilder fra denne tiden?