Er evangeliene for gamle til at vi kan stole på dem?

Evangeliene ble skrevet for ca 2000 år siden, på et annet sted og i annen kultur. Kan vi virkelig si vi vet noe om noe som ligger så langt tilbake i tid?