How does Paul present a model for Christian apologetics in Acts?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.