KL103: 5 — Mirakler

I denne forelesningen tar vi for oss spørsmålet om mirakler kan skje, og hvorvidt vi kan vite at et mirakel har inntruffet. Temaet er hentet fra kapittel 6 i Craigs Reasonable Faith.

 

Refleksjonsoppgaver

  • Hvilken rolle spiller spørsmålet om miraklers mulighet i den helhetlige argumentasjonen i Craigs Reasonable Faith.
  • I definisjonen av mirakel brukes Gustavsson ordet «tilfeldig». Hva mener han med det ordet? Undersøk Gustavssons definisjon av mirakler opp mot Craigs, og finn liketer og forskjeller.
  • Hva er Humes «in prinsiple» argument mot mirakler, og hvordan kan det kritiseres?
  • Hva er Humes «in fact» argument mot mirakler, og hvordan kan det kritiseres?
  • Hva er Humes «religiøse/pluralistiske» argument mot mirakler, og hvordan kan det kritiseres?

 

Andre ressurser