The Gospel Truth: The Truth Shall Set You Free

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.