Understanding Jesus: Five Ways to Spiritual Understanding

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.