How should Christians view the influence of the media?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.