What does Paul teach us about communicating the Gospel?

 

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.