How does Luke depict Paul in the Book of Acts?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.