A second version of the «Fine Tuning» argument for the existence of God

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.