KL103:3 — Fininnstilling

I denne forelesningen tar vi for oss fininstillingsargumentet, et teleologisk argument for Guds eksistens, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.

 

Refleksjonsoppgaver

1: Ranger de utvalgte motargumentene fra det sterkeste argumentet til det svakeste argumentet.

  • Observatør-avhengig
  • Ad hoc
  • Vitenskapen vil gå fremover
  • Andre former for liv?
  • «So much wasted land»
  • En inkompetent fininnstiller
  • Multivers

2: Hvordan svarer Craig på multivers-teorien? Er det slik at hvis det eksisterer et multivers, så kan det ikke eksistere en Gud?

3: Hva beviser egentlig fininnstillingsargumentet?

 

Andre ressurser

Les nettleksjonen om Guds eksistens. Her settes argumentet inn i en større sammenheng.

Illustrasjonsvideo om fininnstilling fra William Lane Craig

For dybdeartikler om fininnstilling, se Robin Collins sin hjemmeside. Collins er ekspert på fininnstillingsargumentet, professor i filosofi med Ph.d i fysikk.

 

Videoen er produsert av Damaris Norge.

No Responses