KL103: 6 — Jesu identitet

Denne forelesningen tar for seg temaet Jesu identitet, hentet fra kapittel 7 i Craigs Reasonable Faith.

Refleksjonsoppgaver

  • Vurder trilemmaet «Lier, lunatic, lord». Hvilket alternativ passer best sammen med Jesu liv? Finnes det noen alternativer som trilemmaet ikke dekker?
  • Hvilken rolle spiller argumentasjon omevangelienes troverdignet i debatten om Jesu identitet?
  • Hvilken rolle spiller argumentet for Jesu identitet i Craigs overordnede argumentasjon i Reasonable Faith?

Andre ressurser