KL103: 3 — Gudsargument fra moralsk realisme

I denne forelesningen tar vi for oss det moralske Gudsargument, hentet fra kapittel 4 i Reasonable Faith.

 

Refleksjonsoppgaver

1: Hvilke styrker har det moralske gudsargumentet, og hvilke svakheter?

2: Euthyfrons dillemma er hentet fra Platons bok Euthyfron, og går som følger:

Er det gode godt bare fordi gudene vil det,

Eller vil gudene det gode fordi det er godt?

  • Hvordan vil du løse dette dilemmaet?
  • Hvordan løser Craig dette dilemmaet?

3: I videoen ble det nevnt tre alternativer (i tillegg til Gud) som kunne sørge for at moralske fakta kan være sanne eller falske.

  • Vurder disse alternativene. Er de holdbare?
  • Hvordan møter Craig påstanden om at moral egentlig bare er et produkt av evolusjon?

 

Andre ressurser

 

Videoen er produsert av Damaris Norge.

No Responses