KL103: 3 — Kalam-argumentet

I denne forelesningen tar vi for oss kalam-argumentet, som er ett av de kosmologiske argumentene hentet fra kapittel 3 i Reasonable Faith.

 

Refleksjonsoppgaver

  1. Hva er dette argumentets styrker?
  2. Hva er argumentets begrensninger?
  3. Hva beviser egentlig Kalam-argumentet?
  4. Reasonable faith (og i nettleksjonen) nevnes flere typer kosmologiske argumenter. Hvilke andre styrker og svakheter finnes i Leibnitz og Aquinas sine kosmologiske argumenter)

 

Andre ressurser

Les nettleksjonen om Guds eksistens. Her settes argumentet inn i en større sammenheng.

Illustrasjonsvideo om kalam-argumentet fra William Lane Craig

Det finnes en rekke artikler om dette argumentet på Craig sin hjemmeside, for eksempel denne artikkelen.

No Responses