What is incarnational involvement in the life of another?

Fra www.foclonline.org. Gjengitt med tillatelse.